สมัครงาน

ตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน:

 •           คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี [ไม่จำกัดสาขา]
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ MS.Office และโปรแกรมเกี่ยวกับแต่งรูปภาพ
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ระยะเวลาสั้นๆได้ (พักค้างคืน 1 - 2 วัน)
 • สามารถทำงานกลางแสงแดดได้ (ตรวจงานในพื้นที่ต่างๆ)
 • กรณีไปติดต่องานภายนอก มีรถยนต์ส่วนกลางของบริษัทให้ (บางครั้งอาจจะต้องขับรถไปเอง)
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุญาตขับขี่)
 • รู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 •           รายละเอียดงาน
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก (หน่วยงานราชการ กรมที่ดิน)
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา
 • จัดทำรายงาน สัญญาเช่า และสัญญาจ้าง
 • การค้นหาข้อมูลหน้าเว็บไซส์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
*ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

รายละเอียดงาน:

 •           คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 21 - 47 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 07.00 - 19.00 น., กะดึก 19.00 - 07.00 น.)
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ มีวันหยุดประจำสัปดาห์ละ 1 วัน
 •           รายละเอียดงาน
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงาน
 • งานบริการลูกค้า
 • แลกบัตรเข้า-ออก อาคารสำนักงาน (ห้องรอลิฟต์)
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  *จ้างเป็นพนักงานประจำรายวัน
*รายได้ประมาณ 12,000 บาท/เดือน (วันละ 455 บาท/วัน)
*จ้างเป็นพนักงานประจำโดยตรง ไม่ผ่านบริษัทรับเหมา

รายละเอียดงาน:

 •           คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิมเตอร์ได้ Ms. Office
 • ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • หากมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม SAP รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 •           รายละเอียดงาน
 • หาข้อมูลราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า หาผู้ขายรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดซื้อ จัดหา สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ตามใบขอซื้อ
 • ออกใบสั่งซื้อสินค้าและงานเอกสารอื่นๆ ภายในแผนก
 • ติดตาม ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา
 • ออกนอกสถานที่ สำรวจราคาสินค้า และซื้อสินค้า เช่น ตลาดคลองเตย สำเพ็ง โบ้เบ้ ฯลฯ
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร
**ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

รายละเอียดงาน:

 •           คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop ได้
 •           รายละเอียดงาน
 • งานออกแบบสิ่อสิ่งพิมพ์ ภายในศูนย์การค้าฯ
 • งานออกแบบตกแต่ง Display
 • งานตัดต่อวิดีโอ
 • งานเอกสารภายในแผนก
*ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

รายละเอียดงาน:

 •           คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SAP และ Ms.Office ได้
 • เคยเป็นหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 •           รายละเอียดงาน
 • ควบคุมดูแลการจัดเก็บรายได้ของศูนย์การค้าฯทุกประเภท
 • ดูแลงานด้านสัญญาของบริษัท และผู้เช่า
 • งานติดตามหนี้
 • ควบคุมการวัดพื้นที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
*ทำงาน 5วัน/สัปดาห์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

กรุณาติดต่อ

แผนกบุคคล
โทร: 02-632-1199 ต่อ 121
อีเมล: hr@silomcomplex.net

 
SOCIALIZE WITH US
+66 2 632 1199