Farm sook Market ครั้งที่ 3

กลับมาอีกครั้งกับงาน
Farm sook Market ครั้งที่ 3
พบกับผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า จากโครงการหลวง และ บุหงาโครงการหลวง
ที่ทุกคนรอคอย 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว ต้องห้ามพลาด
แล้วพบกันที่ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น G ตังแต่วันที่ 19-23 พ.ย. 62 นี้
#สีลมคอมเพล็กซ์ #silomcomplex #สะดวกจังที่สีลมคอมเพล็กซ์ #มาง่ายกินเพลินเดินสบาย