ติดต่อเรา

ที่อยู่สีลมคอมเพล็กซ์

บริษัทสีลมอาคารและบริการ จำกัด
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02-632-1199ติดต่อแผนกต่างๆ

แผนกขายโทร: 02-632-1199 ต่อ 103-104
อีเมล: silomcomplex.mkt@gmail.com
ส่งเสริมการขายโทร: 02-632-1199 ต่อ 131-134
อีเมล: promotion@silomcomplex.net
บุคคลโทร: 02-632-1199 ต่อ 121
อีเมล: hr@silomcomplex.net
รายได้โทร: 02-632-1199 ต่อ 151-157
อีเมล: income191@hotmail.co.th
บัญชีโทร: 02-632-1199 ต่อ 141-146
บริการอาคารโทร: 02-632-1199 ต่อ 166-169
อีเมล: b.silomcomplex@gmail.com
วิศวกรรมโทร: 02-632-1199 ต่อ 171-173
อีเมล: engineering@silomcomplex.net
จัดซื้อโทร: 02-632-1199 ต่อ 207-208
อีเมล: chaktiya@yahoo.co.th
SOCIALIZE WITH US
+66 2 632 1199