Zaab Eli

แซ่บตลอดสัปดาห์ที่แซ่บอีลี่ “7 วัน 7 เมนู เมนูละ 77 บาท”
รายละเอียด : 7 วัน 7 เมนู เมนูละ 77 บาท เฉพาะเมนูตามวันที่กำหนด
ทุกวันจันทร์ ตำหลวงพระบาง จากปกติ 98.-
ทุกวันอังคาร ลาบหมู จากปกติ 105.-
ทุกวันพุธ แกงเปรอะหน่อไม้ จากปกติ 115.-
ทุกวันพฤหัส ตับหวาน จากปกติ 95.-
ทุกวันศุกร์ ตำลาวทรงเครื่อง จากปกติ 129.-
ทุกวันเสาร์ ปอเปี๊ยะซิการ์ ดิปแจ่วมาโย
จากปกติ 110.-
ทุกวันอาทิตย์ กุ้งฝอยลอยแพ จากปกติ 98.-
เงื่อนไข
สำหรับรับประทานภายในร้านเท่านั้น *ไม่จำกัดสิทธิ์การซื้อ / โต๊ะ /ใบเสร็จ
เฉพาะเมนูกำหนดเท่านั้น
ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ร้านแซ่บอีลี่ เฉพาะสาขา Silom Complex
ระยะเวลา : 18 มกราคม – 14 มีนาคม 2564
#zabbeli #Silomcomplex