Swarovski

Swarovski Mother’s day collection

สวารอฟสกี้ร่วมบอกรักคุณแม่ ด้วยการมอบกล่องเครื่องประดับทรงหัวใจสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อซื้อสร้อยคอรุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560 หรือจนกว่าของหมด [ชั้น 2 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์] #GiveBrilliant #Swarovski

#Swarovski Exclusive Mother’s day offer.Receive Swarovski Heart-Shaped Gift box with any purchase of necklace from 2 Aug - 6 Sep 2017 or whilst stock last. [Silom Complex @ 2nd flr.] #GiveBrilliant