ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ห่วงใยและพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัสในการดูแลพื้นที่

ทางศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ห่วงใยและพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพิ่มมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัสอย่างเต็มที่ ทางศูนย์ฯ จึงได้เคร่งครัดในการดูแลพื้นที่ ดังนี้

1. เพิ่มการติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณประตูทางเข้า – ออก ทุกประตู
2. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบพื้นที่ส่วนกลาง ก่อนเปิดให้บริการ
3. หมั่นทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ อุปกรณ์ในห้องน้ำและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกชั่วโมง
4. เพิ่มการติดตั้งขวดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในห้องน้ำศูนย์การค้า จุดประชาสัมพันธ์ และ บริเวณประทับตราจอดรถ
5. ทำความสะอาดจุดที่ลูกค้าสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ทุกวัน ทุกชั่วโมง เช่น ปุ่มกดภายในและนอกลิฟท์,ราวบันไดเลื่อน, บานผลักประตู ราวจับบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ,ก๊อกน้ำ, ลูกบิด และกลอนประตู
6. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทั่วศูนย์การค้าฯ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
7. ประชาสัมพันธ์วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานร้านค้าเพื่อให้รับทราบและทำความสะอาดในพื้นที่ร้านค้าของตนเอง

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและวางใจใช้บริการในศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ด้วยดีเสมอมา