Mom & Sis The Smoothie Cafe'

Mom&Sis The smoothie cafe  ยกขบวนเมนูพิเศษ Charcoal collection ฉลองฮัลโลวีนก่อนใคร ทั้ง Spooky, creepy bowl และ Trick or treat smoothie

เริ่มแล้ววันนี้ชั้น 2 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์
#momandsiscafe #nosugar #superfoodsmoothie 
#Silomcomplex