THE BODY SHOP

เดอะบอดี้ ช็อป #ปรับราคาใหม่เอาใจคุณ

เสิร์ฟความสุขกลางปีด้วยราคาอัพเดทดี๊ดีที่ถูกลงกว่าเดิม กับ 29 ไอเทมสุดฮิตจากเดอะบอดี้ ช็อป ที่จะทำให้คุณช้อปแบบจุใจในราคาที่สบายกระเป๋า อาทิ

กลุ่ม Tea Tree 5 ไอเทมฮิต เช่น Tea tree oil (ขนาด 20ml.) ราคาใหม่ 710 บาท (จาก 790 บาท)

/ Anti-Imperfection Night Mask (ขนาด 75ml) ราคาใหม่ 765 บาท (จาก 850 บาท)

Shower Gel & Shower Cream (ขนาด 250 ml.) ราคาใหม่ 315 บาท (จาก 350 บาท) เฉพาะบางกลิ่น

Shampoo และ Conditioner (ขนาด 400 ml.) ราคาใหม่ 590 บาท (จาก 750บาท)

Body Lotion ขนาด 250 ml. ราคาใหม่ 495 บาท (จาก 550 บาท) เฉพาะบางกลิ่น

Body Lotion กลิ่น British Rose ขนาด 250 ml. ราคาใหม่เหลือเพียง 890 บาท (จาก 990 บาท)

ที่ร้านเดอะบอดี้ช็อป สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2 โทร. 02-231-3293

#thebodyshop #thebodyshopth #Silomcomplex