Farm Sook Market โดยโครงการหลวง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ จัดงาน " Farm Sook Market โดยโครงการหลวง " วันที่ 5 - 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 - 21.00 น. ชั้น G Event Hall A งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากดอยคำ, ดอยตุง, และบุหงา โครงการหลวงรวมถึงผัก,
ผลไม้สด, สินค้าแปรรูป และอื่นๆอีกมากมาย