FQ & Stellar & Island Girl & Code21

ลดท้าฝน
กับแบรนด์เสื้อผ้า FQ, Stellar, Island Girl, Code21 ตั้งแต่วันนี้ - 7 ตุลาคม 2561 ที่ชั้น G ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์