Silom IG Market

!ของมันต้องมี! Silom IG Market สินค้าถูกใจ คุยกับใครก็รู้เรื่อง ในวันที่ 7 - 16 กันยายน 2561 บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์