Funny Rainy Market

ช้อปกระจาย.....ท้าลมฝน กับงาน Funny Rainy Market พบกับสินค้าแฟชั่นมากมาย ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2561 และกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน  บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์

กิจกรรมพิเศษ
- 18, 20 ก.ค.61 เวลา 12.30 - 14.00 น. การแสดงบรรเลงดนตรีไทย
- 19 ก.ค.61 เวลา 12.30 - 14.00 น. การแสดงรำประยุกต์
- 21, 27 ก.ค.61 เวลา 17.00 - 19.00 น. การฟังดนตรีสด