โรคไตกับผู้หญฺิง

ขอเชิญร่วมงาน โรคไตกับผู้หญฺิง พบกับกิจกรรมต่างๆ 
อาทิ การตรวจคัดกรอง รับฟังความรู้จากทีมแพทย์จุฬาฯ
ในวันศุกร์ 16 มี.ค. 61 เวลา 11.00 - 21.00 น.
ชั้น G ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์
จัดโดย หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย