ประกาศจากอาคารสีลมคอมเพล็กซ์

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ จะปิดให้บริการศูนย์การค้าและสำนักงาน วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการถวายความอาลัย ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

** ห้างเซ็นทรัลปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  **