หยุดเชื้อเพื่อชาติ ส่งเสริมให้คนไทย

ด้วยมาตรการความปลอดภัยทั้งในส่วนของลูกค้า และ พนักงาน ทางศูนย์การค้าฯ และ ห้างสรรพสินค้า มีมาตราการเสริมเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกตารางเมตรของเราเต็มไปด้วยความปลอดภัยในเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าฯ ค่ะ

1.EXTRASCREENING : จัดเต็มเรื่องการคัดกรองเข้มงวดเพื่อลูกค้า

o กำหนดให้พนักงานและลูกค้าทุกคนในพื้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัย

o วัดอุณหภูมิไม่เกิน37.5cก่อนให้เข้าพื้นที่หากอุณหภูมิเกินจะไม่ได้รับการอนุญาตเข้าพื้นที่

o พนักงานที่ใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face Shield หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

o จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทุกทางประตูเข้าออกลิฟท์ ห้องน้ำ และ ในรานค้าในศูนย์การค้าฯ ทุกร้าน

o พร้อมจัดให้มีระบบตรวจนับความหนาแน่นของลูกค้าให้อยู่ในภาวะปลอดภัยตลอดทั้งวัน

2. SOCIAL DISTANCING : งดความแออัดให้คุณอยู่ในภาวะที่ปลอดภัย

o กำหนดจุดยืนรักษาระยะห่างในจุดให้บริการต่างๆอาทิขึ้นลงบันไดเลื่อนห่างกัน2ขั้น,ลิฟท์โดยสาร,เคาน์เตอร์บริการต่างๆเป็นต้น

o เราคอยกำหนดจุดรักษาระยะห่าง 1 -1.5 เมตรในทุกจุดบริการให้คุณได้เว้นระยะห่างให้กันในระยะปลอดภัย

o จำกัดจำนวนคนในพื้นที่1 คน ต่อ 5 ตารางเมตรด้วยเทคโนโลยีที่คอยตรวจนับจำนวนคนในอาคาร

o ร้านค้าที่เปิดให้บริการต้องเพิ่มระยะความห่าง ตามมาตรการของธุรกิจนั้นๆ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าและพนักงาน

3. EXTRA CLEANING :สะอาดทุกจุดเชิงรุก

o ทำความสะอาดในพื้นที่จุดสัมผัสร่วมต่างๆและห้องน้ำทุกๆชั่วโมง

o ทำความสะอาดศูนย์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและ big cleaning ทุกสัปดาห์

o พนักงานสวมใส่หน้ากากFace Shield และมีการติดตั้งGuard Shield ตามจุดบริการที่เหมาะสมอาทิจุดประทับตราจอดรถ,ประชาสัมพันธ์และจุดแลกบัตร

4. TOUCHLESS EXPERIENCE :ลดการสัมผัส

o จัดให้มีพนักงานคอยกดลิฟท์ให้ลูกค้า

o บริการเปิดประตูให้ลูกค้า

o ส่งเสริมการใช้ cashless และ e-payment

5. SAFETY TRACKING :เฝ้าระวังติดตามเจ้าหน้าที่พนักงาน

o มีการtracking ข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงาน ก่อนการกลับมาปฏิบัติงาน พนักงานของทุกร้าค้าและร้านอาหารจะต้องไปตรวจสุขภาพและนำเอกสารใบรับรองแพทย์ให้ทางศูนย์การค้าฯ

o พนักงานจะต้องได้รับการคัดกรองก่อนการเข้าศูนย์การค้าฯ ในทุกๆครั้ง

o ดูแลจัดทำข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติการในพื้นที่ทั้งในสังกัดและพนักงานร้านค้าผู้เช่า

o อบรมพนักงานให้รับรู้และมีวิธีปฏิบัติงานให้มีสุขอนามัยและป้องกันตนเองเพื่อบริการที่ปลอดภัย

>>>คลิกลิงค์<< ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่การช๊อปปิ้งแบบวิถีใหม่ (New Normal)
https://th.city/ZXcA