ภาพบรรยากาศงาน กิจกรรม "สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ" จัดโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ภาพบรรยากาศงาน กิจกรรม "สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ" จัดโดยมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 13.30 น.

โดย คุณเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนของศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ และคุณจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และคุณมารีญา พูลเลิศลาภ, คุณอจิรภา ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ และกลุ่มนายแบบนางแบบที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง