Yummy Gallery

พบกับอาหารแสนอร่อยทั้งของคาวและของหวานได้ที่งาน Yummy Gallery  บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 พ.ค. 60