Workshop

ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดทำโครงการ Workshop " เย็บถุงผ้า ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก " วันแห่งความรัก 11 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G Zone C

เมื่อลูกค้าช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ( ใบเสร็จใช้ในวันเดียวเท่านั้น ) จากร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ( ยกเว้น การชำระค่าบริการต่างๆ, การซื้อสินค้าภายใน Central Department Store, Tops market และ B2S ) จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกการเย็บถุงผ้าด้วยตัวเองที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และลูกค้ายังนำกลับไปใช้คนละ 1 ชิ้นฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ( จำกัดจำนวนวันละ 50 ท่าน )